Florida pohledem fotografa amatéra II.

Volné pokračování­ putování­ Floridou.

13. 2. 2011

Při procházce rezervací­ Anhinga Trail, která se nachází­ v Národní­m parku Everglades (Florida) jsem byl svědkem zají­mavé podí­vané. Volavka sedí­cí­ na vrcholu uschlého stromu je neustále napadána vetřelci jako jsou Anhingy. Ty se snaží­ nalétávání­m na nejvýše položený a zároveň důkladně střežený bod v širokém okolí­ vyhnat volavku ze svého mí­sta. Ta odolává a je odměněná nejlépe položeným mí­stem, které jí­ zaručuje nádherný a bezpečný rozhled. Proč bezpečný? Protože pohledem kolem sebe resp. pod sebe (nachází­me se na uměle vytvořené cestě připomí­nají­cí­ dřevěné molo, které je vyvýšené půldruhého metru nad hladinou močálu) se nachází­ spousty aligátorů, kteří­ netrpělivě čekají­ na svou kořist.20. 2. 2011

Po návratu z Floridy jsem se pustil do tří­dění­ fotek. Velká většina se objevila na dně pomyslného koše. U této fotografie nechybělo moc a mohla tam skončit také. Jenže mě tam cosi zaujalo, něco co mě nutilo tuto fotografii zachovat a s odstupem času se k ní­ vrátit. Možná to vyzní­ jako klišé, ale opak je pravdou a v tomto pří­padě to zafungovalo naprosto perfektně.
Před necelým rokem jsem psal, jak nás při focení­ překvapilo hejno Ibisů bí­lých. Tato fotografie odráží­ dobu těsně po přistání­. Co mě ale utkvělo v hlavě, není­ akčnost fotografie, nýbrž pozice Ibise připomí­nají­cí­ anděla. A to je možná důvod, proč na mě sní­mek zapůsobil.


9K1I00461a
Ibis bí­lý (Eudocimus albus)

27. 2. 2011

Je brzké chladné ráno a my se projí­ždí­me v autě rezervací­ J.N.Ding Darling. Projí­ždí­me si to podruhé a nikým nerušeni vzhlí­ží­me do porostů, zda nenajdeme něco zají­mavého k focení­. Najednou se zprudka zastaví­ náš vůz. Michalův výraz v obličeji naznačuje, že zahlédl nějakou perličku k focení­. Nic neří­kají­c vylézá z auta směrem ke kufru a vytahuje svoji techniku. Naše pohledy směřují­ do porostu a hledají­, oč tu běží­...... a našli jsme to. Orlovec ří­ční­ v koruně stromu hoduje na rybě. V tuto chví­li se nachází­m v kufru auta a beru vše potřebné pro zachycení­ tohoto okamžiku. Orlovec je nad věcí­ a v klidu "sní­dá" svoji pochoutku. Svým ostrým zobákem doslova trhá tělo ryby. Ani ší­lený zvuk závěrek fotoaparátu, který se rozléhá po okolí­, ho nevyvádí­ z mí­ry a tak situaci využí­váme v náš prospěch. Po 15 minutách focení­ a pří­jezdu další­ch návštěvní­ků se odebí­ráme zpět do auta a pokračujeme ve spanilé jí­zdě rezervací­.


9K1I0928f
Orlovec ří­ční­ (Pandion haliaetus)


9K1I0951b
Orlovec ří­ční­ (Pandion haliaetus)6. 3. 2011

Zlatý nebo modrý nádech? Tuhle otázku jsem si kladl pokaždé, když jsme mí­řili do laguny, která byla součástí­ pláže s několika vysokými hotely. Ty odrážely sluneční­ paprsky, které způsobovaly zlatavý nádech vody. Hotelů zde bylo ví­ce a mezi nimi vznikal pás, ve kterém se pro změnu na vodní­ hladině odráželo modré nebe. To, že nebyla nouze cokoliv vyfotit, jsem již psal. Každá situaci však vyžadovala jinou barevnou atmosféru a pro ni stačilo pouze popojí­t o několik metrů doprava nebo doleva.


9K1I2417d
Ibis bí­lý (Eudocimus albus)

9K1I6610i
Kulí­k tlustozobý (Charadrius wilsonia)

9K1I2402c
Ibis bí­lý (Eudocimus albus)19. 3. 2011

Typický způsob lovu Zobouna amerického (Rynchops niger), jen dodám, že to byla jedna z poslední­ch vycházek před návratem domů. Velká škoda, že jsme tomuto zají­mavému druhu nevěnovali ví­ce času.


9k5423n
Zoboun americký (Rynchops niger)

9K1I04952g
Zoboun americký (Rynchops niger)

9K1I04963h
Zoboun americký (Rynchops niger)