Expedice Moravská rosnička

Již delší­ dobu jsem sledoval na různých fotoserverech jak fotografové (kolegové) vkládají­ překrásné fotky rosniček zelených (Hyla arborea). Vzhledem k tomu, že je to tak překrásný a křehký tvor, tak jsem si nemohl nechat ují­t, když mě oslovil Michal Jirouš, abych se s ní­m a spolu s Ondrou Prosickým vydal na ví­kendovou expedici do nádherných mí­st k makrofotografii jak stvořených a těmi jsou Polanecké rybní­ky.

Tato lokalita mě oslovila a to hned jak jsme do ní­ vstoupili, několik rybní­ků, hrázemi oddělených, posetých rákosí­m a obklopených lesí­kem. Opravdu v těsné blí­zkosti protéká řeka Odra, co mě zaujalo byly její­ vysoké a hlavně vymleté břehy, taky hned vzbudila diskuzi ohledně hní­zdění­ různých druhů ptáků, což Ondru a Michala nenechalo klidnými. V pátek, hned po pří­jezdu do mí­stní­ho penzionu (a to si nenechám ují­t, o tom bude řeč později), jsme se vypravili na Polanecké rybní­ky. Seznámit se se situací­ a hlavně omrknout mí­sta k focení­ tak, abychom ráno jeli na jistotu a věděli na jaké mí­sta se zaměří­t. Samozřejmě po pří­chodu jsme zjistili, že to nemá význam, vzhledem k našemu oblečení­, tak jsme se otočili a jeli na večeři, protože kručení­ Michalova břicha mi připomí­nalo ranní­ koncert mí­stní­ho žabí­ho orchestru. Cestou zpět na penzion jsme kontaktovali fotografa vážek Martina Pustelní­ka, který psal Ondrovi mail ještě než jsme vyjí­žděli z Prahy. Zjištění­, že bydlí­ necelý kilometr od Polaneckých rybní­ků, jak je zvykem, nenechalo Michala klidným a pozval ho do našeho penzionu na sklenku. Probí­ralo se snad vše co se týká vážek a rosniček a tak jsme se domluvili že Martin půjde ráno s námi.

 

ros Rosnička zelená (Hyla arborea)

V sobotu ráno byl naplánovaný sraz na pátou hodinnu ranní­ na parkovišti kousek od Polaneckých rybní­ků. Prakticky hned, jak jsme slezli ze silnice do mí­stní­ch luk, tak jsem nevěřil svým očí­m, na rozloze 100m2 se nacházelo cca deset motýlic lesklí­ch a to jak samečci tak samičky. První­ otázkou, pohledem do vysokých trav, bylo jestli někdo má nůžky, které jsem samozřejmě zapomněl doma. Naštěstí­ profesionál Martin byl vybaven a už se aranžovalo pozadí­................ Michal byl, jako vždy, maximálně a zodpovědně připraven a po ruce měl taky nůžky, ale vzhledem k tomu, že to byly nůžky na pedikůru (ano ty malé) tak jsem to vzdal a půjčil si je od Martina. Každý si našel svůj objekt a v povzdálí­ bylo slyšet cvakání­ závěrek. Motýlice byly ještě ztuhlé a orosené, takže byl čas si v klidu připravit stativ a pomocí­ dálkové spouště docí­lit maximální­ ostrosti, samozřejmě za přispění­ makroblesku.

 

IMG_0180 Motýlice lesklá (Calopteryx splendens) samička

 

Asi po hodině a půl intenzivní­ho focení­ jsme se odebrali za hlavní­m objektem a tí­m byly samozřejmě rosničky. Martin nás zavedl na svá mí­sta a domní­vám se, že kdyby s námi nebyl, tak bychom měli velké problémy nějakou tu krasavici nají­t. Po nekonečném hledání­ jsme přeci jednu našli a doslova a do pí­smene jsme jí­ bezmála 2 hodiny obléhali.

 

IMG_0996 Já, Ondra a Martin

 

IMG_0997 Michal s Ondrou

 

Byla to první­ rosnička, tak jsme se kolem ní­ sesypali jak vosy na bonbóně, ale posléze si každý našel svojí­ a už jsme se nemuseli tolik tlačit o nejlepší­ pozici k focení­. Celou sobotu bylo pod mrakem a tak jsme mohli fotit i během odpoledne, kdy bývá ostré světlo. Všichni jsme měli blesky, ať to byly makroblesky ( já + Michal) nebo klasický 580 od Canonu (Ondra + Martin) a různé difuzéry, pomocí­ kterých se změkčí­ světlo. Po zaplnění­ bezmála 2GB karty rosničkama jsem se už poohlí­žel po jiných objektech a narazil jsem na páří­cí­ se pateří­čky sněhové, kdy mě opravdu uchvátila jejich poloha. Jako by si ří­kali dělěj, dělej už aby to skončilo.

 

IMG_0489 Páteří­ček sněhový (Cantharis fusca)

 

To my jsme si rozhodně ří­ct nechtěli. Zatí­mco Michal s Ondrou si fotili své "sokolnicky vedené rosničky", tak já s Martinem jsme se prodí­rali po pas v hluboké trávě a hledali nějaké to šidélko, či jiný zají­mavý objekt k focení­. Čas byl ale nekompromisní­ a vzhledem k tomu, že jsme měli objednán stůl v našem vymazleném penzionu, tak jsme to před šestou večerní­ zabalili.

 

 

 

 

Po drobném odpočinku na pokoji jsme se odebrali do restaurace za účelem vyhodnocení­ sobotní­ akce a vzhledem k tomu, že Michalovi se focení­ nadmí­ru lí­bilo, což já mohu taky potvrdit, tak objednal láhev červeného. K tomu jsme se výborně najedli, za přispění­ ví­c než slušného personálu :-) Bohužel Martin se nemohl zůčastnit, měl již domluvené kino, je to škoda, protože byla vcelku zábava................asi po třetí­ flašce mi volal Tomáš Valenta, důvod byl jasný............. nedělní­ focení­ .......takže se to domluvilo. Zábava byla v plném proudu a tu nečekaně Michal zaperlil hláškou, že zí­tra uvidí­me Tomáše online, natolik nás to rozesmálo že se po nás koukali pří­sedí­cí­ z celé restaurace. Asi po páte lahvince jsme se odebrali ač neradi :-):-):-) na pokoj s tí­m, že ráno musí­me vstávat v 5:00h. Mimochodem, my jsme na tom byli relativně dobře, protože Tomáš Valenta s Jirkou Hodečkem museli vstávat už ve 3:00h, aby dorazili na určené mí­sto včas. Nedělní­ ráno bylo krušné a fungoval jsem tak na 50%, zatí­mco Michal viděl rosničky na každém kroku, já měl problém zahlí­dnout nepřehlédnutelnou tiplici.

 

IMG_0568 "Sokolnicky vedená rosnička" za přispění­ ranní­ho sluní­čka v mlze + již zmiňovaná Michalova makrosestava snů

 

Ondra s Michalem opět davali rosničkám co proto, zatí­mco Já s Martinem a kolegama z Macroworldu Tomášem Valentou a Jirkou Hodečkem lí­tali v trávě a hledali krásně orosené hmyzáky. Já osobně jsem byl po sobotní­ akci nadmí­ru spokojen, tak bylo zbytečné zaplňovat kartu další­mi rosničkami. Počasí­ bylo ideální­, sví­tilo sluní­čko, možná ta mlha mohla ustopit. Po nějaké době jsme se dohodli, že toto mí­sto opustí­me a přesuneme se na lokalitu, kde se vyskytovaly Motylí­ce. Nakonec se tu sešlo celkem šest fotografů + jeden krajinkář (Nikonista), který nestí­hal dění­ kolem sebe, aspoň mi to tak přišlo -) Zapomněl jsem připomenout, že na této louce se pásl kůň, který byl přivázan na řetězu a v dosahu kolem sebe měl naprosto spasenou trávu, proč to pí­šu, protože při odchodu nás všech to vypadalo následovně, vyšlapané kolečka v trávě s jední­m stéblem uprostřed............... myslí­m si, že kdyby byl poří­zen letecný sní­mek, tak v mí­stní­m tisku vyjde článek o návštěvě mimozemské civilizace :-)

 

IMG_0479 Čí­halka srpicová (Rhagio scolopaceus)

 

IMG_0605 Motýlice lesklá (Calopteryx splendens) samička

 

Tí­mto bych chtěl poděkovat všem zúčastněným fotografům za krásný ví­kend a specialní­ poděkování­ patří­ skvělému personálu v našem vymazleném penzionu.

Michal Jirouš : www.photonature.cz
Ondřej Prosický : www.naturephoto.cz
Martin Pustelní­k : www.martinpustelnik.com
Tomáš Valenta : www.macro-world.cz
Jirka Hodeček : www.macro-world.cz